Részletes ajánlatok...Piaci árinformáció

A debreceni és budapesti nagybani piacok zöldség gyümöcs árak alakulása grafikonos formátumban (kattinston a markerre vagy a térkép alatti linkre)

Budapest | Debrecen

A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) a piaci folyamatok naprakész követésére alkalmas

A piaci folyamatokra (kereslet-kínálat) számtalan tényező hat, többek között a kereslet és kínálat alakulását befolyásoló áron túl a helyettesítő termékek ára, a termék előállításához szükséges költségek nagysága, a fogyasztók reáljövedelme és fogyasztói szokásai stb. egyaránt. A piaci folyamatokban (kereslet-kínálat) beálló, a mezőgazdasági tevékenységek eredményességét alapvetően meghatározó változások, az árak és ártendenciák folyamatos megfigyelésével követhetőek. Az ártendenciák ismeretében a piaci szereplők következtetni tudnak a piaci egyensúly meglétére, illetve az egyensúlyi helyzettől való távolodásra, ami „jobb egyéni döntéseket” tesz lehetővé, és segíti az irányító szerveket is a megfelelő közgazdasági környezet megteremtésében. Az AKI Piaci Információs Osztálya a fontosabb termékpályákra (gabona, hús, tej, ipari- és olajos növények, baromfi, zöldség-gyümölcs) vonatkozóan végez, a piac valamennyi szegmensében árfelmérést, és a feldolgozott áradatokkal egyrészt az EU tagságból fakadó árszolgáltatási feladatának tesz eleget, másrészt a belföldi piaci szereplők és a piac szabályozásáért, valamint a szabályozás végrehajtásáért felelős szervek felé juttatja el az árinformációkat, a közhasznúság jegyében. Az árgyűjtés és közlés gyakorisága (különös tekintettel a zöldség-gyümölcs ágazatban), az adatfeldolgozás és lekérdezés sok szempontúsága mindenképpen egy korlátlan mennyiségű adathalmazt tárolni tudó, valamint „felhasználóbarát” módon információkat feldolgozni és közölni képes adatbázis rendszer kifejlesztését tette szükségessé.